رسول عبداله زاده

رسول عبداله زاده

ژنتیک پزشکی

 رتبه دوم آزمون دکتری ژنتیک پزشکی سال 95

رتبه اول دکتری ژنتیک پزشکی منطقه آمایشی 10 در سال 95

رتبه اول آزمون جامع ژنتیک پزشکی شهریور 97  

دارای سابقه تدریس در دانشگاه و چندین دوره کلاس کنکور برای داوطلبان کنکور دکترا و کارشناسی ارشد ژنتیک پزشکی

اشتراک در شبکه های اجتماعی